ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy rezerwacyjnej) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych), marketingowych oraz komunikowania się ze mną w celu informowania o promocjach i konkursach przez administratora danych, którym jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Gondolawroclaw.pl , ul. Kmicica 56, 54-514 WROCŁAW, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zgadzam się na przesyłanie na podany przeze mnie adres elektroniczny informacji handlowych dotyczących działalności firmy "Gondolawroclaw.pl"  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie, z zachowaniem prawa do żądania każdorazowego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawa do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.